Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

П О К А Н А

 

КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА 

 

„Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“

20.12.2014 година

 

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“, која ќе се одржи во Скопје на ден 20.12.2014 година, а истата е во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.

Конференцијата има за цел да информира, едуцира и правилно да ги насочи родителите и стручните работници, за поврзаноста на нарушувањата во социјалното однесување, говорот, јазикот, емоциите и учењето со проблемите на исхрана, како и да ги упати за правилна примена на храната како влијателен фактор.


 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: