Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

И З В Е С Т У В А Њ Е  З А  О Б У К А 

 

ПОЧИТУВАНИ,

Согласно зацртаните програмски цели, Сојузот на дефектолози на РМ во 2015 година продолжува со реализација на низ од сертифицирани базични и напредни обуки за поуспешна практична работа со децата со попреченост. Во соработка со Основното и средно училиште „9 Мај“ од  Р.Србија, во Септември, 2015 година ќе се одржи обуката „Практични пристапи кај децата со аутизам и АДХД“.

 

 
 
 
 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: