Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

Покана за конференција 

Почитувани колеги и колешки, драги пријатели,

Со посебно задоволство Ве покануваме да учествувате на  Конференцијата со меѓународно учество на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“ која ја организираат Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Здружението на физиотерапевти на Република Македонија.

 Конференцијата ќе биде одржана на 17 Октомври 2015 година, во Гостивар.

Основни теми на Конференцијата се:

-Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на децата со попреченост;
-Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост;

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: