Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

И З В Е С Т У В А Њ Е  З А  О Б У К А 

 

ПОЧИТУВАНИ,

Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Филозофскиот факултет - Институт за дефектологија Ве покануваат на дводневна обука на тема:
Инклузивно образование-професионалните компетенции и работните задачи на дефектологот - стручен соработник 06.12.2016-07.12.2016 година.


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: