Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


Друштво на дефектолози Војводина (Нови Сад, Србија)
Сојуз на дефектолози на Р.Македонија (Скопје, Македонија)
Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади (Тузла, БиХ)
Ресурсен центар за специјална едукација (Белград, Србија)
 

Ве поканаат на Меѓународна конференција

„Социјална инклузија на лицата со инвалидност:

Значење и програми за подршка„ 

 

 Конференцијата ќе се одржи на 26. мај 2017. година, во просториите на Средното училиште „Милан Петровиќ“ во Нови Сад (ул. Бате Бркича бб), од 9.00 до 18.00 часот.

Конференцијата е наменета за стручни лица кои работат со деца, млади и возрасни лица од сите способности во различни сектори (дефектолози, социјални работници, лекари, психолози, логопеди, наставници идр.), за вработените во јавни сервиси и управи, медиуми, студенти и сите други кои се заинтересирани за оваа област.

Конференцијата е акредитирана како облик на стручно усовршување на вработените во установите за социјална заштита.

(Повеќе информации во поканата за конференција)

Покана за конференција
Програма на конференцијатаВе очекуваме,

Претседател на Сојуз на дефектолози
Горан Петрушев

Најгоре ↑


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: