Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана за Конференција

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Социјална инклузија на лицата со инвалидност: Значење и програми за подршка„ на 26. мај 2017. година, во просториите на Средното училиште „Милан Петровиќ“ во Нови Сад.