Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

                                                                          

 
НАШИ БАРАЊА

 

 
 Барање - до Министерство за труд и социјална политика 2012 година
 
 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: