Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

П О К А Н А

За учество на серија обуки за Сензорна интеграција


 

Почитувани членови,

Ве покануваме  да учествувате на  обука за  Сензорна интеграција во траење од 3 последователни модули кои вклучуваат активно реализирање на 126 ефективни единици во тек на петнаесет  работни дена, а кои ќе се одржуваат во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.

Во прилог на Поканата Ви доставуваме Програма за обуката во која се содржани и условите за учество.


 

За повеќе информации долу на линковите.


 
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: