Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

ПРВО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА

„Организација на меѓународна научно-стручна конференција - мај 2019“

 

Ве известуваме дека Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола организираат научно-стручна конференција со меѓународно учество на тема:

„70 ГОДИНИ - ОРГАНИЗИРАНА ЕДУКАЦИЈА,РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Категории (подрачја) и теми на конференцијата се :
- Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на лицата со попреченост;

- Воспитание и образование на лицата со попреченост;

- Социоекономски аспекти на состојбата со лицата со попреченост;

 За повеќе информации прочитајте подолу (прво известување за конференција 2019).

 
 
word
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: