Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

Меѓународна соработка

 

Почитувани,

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, претставуван од Претседателот г-дин Горан Петрушев на 21.02.2019 година воспостави поблиска меѓународна соработка со Друштвото на дефектолози на Србија, Сојузот на рехабилитациски педагози на Словенија, Сојузот на едукациски рехабилитатори на Хрватска, Друштвото на дефектолози на Република Српска и Здружението на дефектолози, едукатори – рехабилитатори во Кантонот сараево „СТОЛ“, Федерација БИХ, со потпишување на „ Протокол за регионална соработка на професионални организации“. Протоколот беше потпишан во рамки на научно-стручната конференција со меѓународно учество „Дани дефектолога Србије-2019“ на Златибор.

За повеќе информации долу на линковите:

DANI DEFEKTOLOGA 2019: Prvi u odbrani detinjstva dece sa smetnjama u razvoju  

 

СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: