Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

 МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„ 70 ГОДИНИ - ОРГАНИЗИРАНА ЕДУКАЦИЈА,РЕХАБИЛИТАЦИЈА И

ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

16-18 мај, 2019 Битола, Р.Македонија

- ТРЕТО ИЗВЕСТУВАЊЕ -


 English version 

Почитувани,

Ова е трето известување и повик до заинтересираните автори да ги пријават своите стручни трудови за претстојната конференција со меѓународно учество „70 години-организирана едукација, рехабилитација и вработување на лица со попреченост во Република Македонија“, која ќе се одржи во Битола, од 16-18 мај, 2019 година.

Конференцијата е во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола, под поровителство на Претседателот на Влада на Република Македонија, г-дин Зоран Заев.

 За повеќе информации прочитајте подолу:

 
Трето известување за конференција 2019
 
Информации за конференција 2019
 
word
 Пријава за учество на конференцијата
 
word
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: