Сојуз на Дефектолози на Република Македонија


 

 МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

„ 70 ГОДИНИ - ОРГАНИЗИРАНА ЕДУКАЦИЈА,РЕХАБИЛИТАЦИЈА И

ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

16-18 мај, 2019 Битола, Р.Македонија

- ТРЕТО ИЗВЕСТУВАЊЕ -


 English version 

Почитувани,

Ова е трето известување и повик до заинтересираните автори да ги пријават своите стручни трудови за претстојната конференција со меѓународно учество „70 години-организирана едукација, рехабилитација и вработување на лица со попреченост во Република Македонија“, која ќе се одржи во Битола, од 16-18 мај, 2019 година.

Конференцијата е во организација на Сојузот на дефектолози на Република Македонија и Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас и други проблеми во развојот „Кочо Рацин“-Битола, под поровителство на Претседателот на Влада на Република Македонија, г-дин Зоран Заев.

 За повеќе информации прочитајте подолу:

  Програма за конференција 2019
  Програма за конференција флаер 2019

 


 

 
Трето известување за конференција 2019
 
Информации за конференција 2019
 
word
 Пријава за учество на конференцијата
 
word
 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: