Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Меѓународна соработка

 Сојузот на дефектолози на Република Македонија, претставуван од Претседателот г-дин Горан Петрушев на 21.02.2019 година воспостави поблиска меѓународна соработка со Друштвото на дефектолози на Србија, Сојузот на рехабилитациски педагози на Словенија ...