Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

Придружете се на нашата иницијатива да помогнете на заборавената Европа
 

 

Почитувани,


Сојузот на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна Македонија е локален партнер на Лоза фондација од Шведска која заедно со партнери и корпоративни спонзори од Шведска и други европски земји, ќе го организираат настанот Cycle4Europe, за социјално одржлив развој во Европа. oд 5. до 19. Септември 2019 година.

Настанот Cycle4Europe ќе започне во Скопје а ќе биде предводен од светскиот шампион Jonas Colting, кој меѓу другите за време од две недели, ќе вози со велосипед низ некои од најсиромашните Европски земји со цел да се подигне јавната свест за највулнерабилните лица во Европа. Рутата има 2500 километри, со почеток во Скопје, Република Севрна Македонија, а продолжува низ Косово, Босна и Херцеговина, па понатаму низ други Европски земји, а финална дестинација е Варберг (Шветска).

Поединци и компании се добредојдени да партиципираат во настанот, со можност да се приклучат со возење на одреден дел од рутата, со спонзорства на настанот, или со земање на активно учество во организација на истиот.
Промотивен флаер - презентација

 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: