Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

ОБУКА ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА ПРЕМА AYRES ® ПЕДАГОГИЈА/ SIAT®

ЗА СТРУЧНИ ЛИЦА ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА И РАЗВОЈНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
 

 ТРЕТ МОДУЛ (11-15 ноември 2019 година)

Почитувани,


Третиот модул е наменет за окупациони терапевти, специјални едукатори и рехабилитатори, логопеди, психолози и наставници. Во тек на негова реализација стекнатите знаења од првиот и вториот модул ќе бидат применети во принципи за практична работа.

 

МОДУЛ III

Постапки за поттикнување на развојот и нивно планирање, работа со родители

Приказ на случаи

Учесниците задолжително треба да подготват: снимка и анализа на основен случај, снимка со подучување од подрачјето на својата работа, да одредат цели на интервенциски постапки и програма за работа, снимка на еден третман и снимка од контролната проценка на основниот случај.


По завршување на секој модул и по трите модули се добива сертификат од страна на обучувачот.Прочитај повеќе:

Обука за Сензорна Интеграција

 

 


СО ПОЧИТ, 

СОЈУЗ НА ДЕФЕКТОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: