Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

  
 
 Сојуз на дефектолози на Република Македонија
 
Локација: ДХО „Даре Џамбаз“
Адреса:  Ул.11 Октомври 42А
                    1000, Скопје, Република Македонија
 Телефон: +389 2 3166 131 локал 23
Телефон: +389 70 88 57 58
 

Види поголема мапа. Локација: ДХО „Даре Џамбаз“