Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Галерија - фотоархива

 
Настан: Прв Симпозиум за первазивни развојни нарушувања
Локација: Струга
Датум: 15 мај - 17 мај 2014
Настан: Kурс по Сензорна интеграција
Локација: Скопје
Датум: 14 март - 18 март 2014

Настан: Сојуз на дефектолози на Р. Македонија дел од саемот Денови на образование и кариера 2013

Локација: Скопски Саем - Скопје

Датум: 10 април - 12 април 2013

Настан: Oбуката „Дијагностика и третман на развојни нарушувања
Локација: Скопје
Датум: 01 - 02 Јуни 2013 
Настан: Меѓународен научно-стручен собир Инклузивно образование: состојба и предизвици
Локација: Хотел Сириус - Струмица
Датум: 17 мај -19 мај 2012 
Настан: Работилница на тема: ,,Како кон подобро CV и посилна лична мотивација“
Локација: Скопје
Датум: јануари 2012
Настан: Награда за индивидуална филантропија
Локација: Скопје
Датум: 2011
Опис: Проф. Љупчо Ајдински ја доби наградата за индивидуален филантроп.
Настан: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во РМ
Локација: Хотел Молика - Битола
Датум: 27 мај до 29 мај  2010

 

Најгоре ↑