Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Корисни линкови

 Високо-образовни институции и сродни линкови:
 
 Сојузи (друштва) на специајлни едукатори и рехабилитатори:
 
 Здруженија на логопеди:
 
 Институции и Сојузи на лица со инвалидност:
 
 Портали: