Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 

Име и Презиме: Горан Петрушев
Возраст: 43
Квалификации и работно искуство:
-дипломиран дефектолог, логопед   
-лиценца за примена на сензорна интеграција
- обука за АБА, прво ниво
-обука за ПЕКС, прво ниво

Телефон: -
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Горан Петрушев
Име и Презиме: Лидија Крстевска Дојчиновска
Возраст: 38
Квалификации и работно искуство: - Дипломиран дефектолог
Мобилен дефектолог во редовните училишта во општина Ѓорче Петров, Скопје од 2009 година.

Телефон: 070/ 235-047
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Лидија Дуролојкова
Возраст: 46
Квалификации и работно искуство: - Дипломиран дефектолог-логопед
- обука за АБА, прво ниво
-обука за ПЕКС, прво ниво 
Работно искуство: 11 години

Телефон: 071/212-168; 077/994-504;

E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и Презиме: Ана Дончевска-Пенчев
Возраст: 36
Квалификации и работно искуство:
-дипломиран дефектолог   
-Магистер по специјална едукација и рехабилитација на моторни нарушувања

Телефон: 071/366-507
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Горан Петрушев
Име и Презиме: Станислава Нинеска
Возраст: 40
Квалификации и работно искуство: -Дипломиран дефектолог-логопед
Телефон: 070/370-546
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Горан Петрушев
Име и Презиме: Живка Димитрова
Возраст: 56
Квалификации и работно искуство: - Дипломиран дефектолог-логопед
Телефон: 071/286-936

E-Mеил: -

Име и Презиме: Лилјана Трпчевска
Возраст: 37
Квалификации и работно искуство: - Дефектолог при ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија, оддел за деца и адолесценти
Телефон: -

E-Mеил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и Презиме: Василка Галевска Јовчевски
Возраст: 34
Квалификации и работно искуство: - Дипломиран дефектолог
- Магистер на дефектолошки науки
- Лиценца за примена на сензорна интеграција
- Иницијална обука за сервиси за домување во заедницата со поддршка за лица со интелектуална попреченост
- Дефектолог во приватна здравствена установа
Телефон: 071/271-393

E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и Презиме: Ана Попоска
Возраст: 40
Квалификации и работно искуство: -Д-р  по дефектолошки науки,
-лиценца за примена на сензорна интеграција
-обука за АБА, прво ниво
-обука за ПЕКС, прво ниво

Телефон:  -
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Горан Петрушев
Име и Презиме: Ермонд  Мифтари
Возраст: 54
Квалификации и работно искуство: - Логопед
Работно искуство 24
Телефон: 070/560-171

E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и Презиме: Станислава Антевска
Возраст: 40
Квалификации и работно искуство: - Дипл.дефектолог и логопед
15 години работно искуство
Обука ПЕЦС –прво ниво
Обука АБА-прво ниво

Телефон: 070/217-561

E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

    Скопски регион

Назад кон мапа