Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

 Jугоисточен регион - град Струмица

Име и Презиме:Спасе Додевски
Возраст: 37
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог олигофренолог
со 14 годишно работно искуство во образование
со ученици со аутизам
-лиценца за примена на сензорна интеграција

Телефон: 070/310-111
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Трајче Минов
Возраст: 32
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
Телефон: 071/ 345-490
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Вера Додевска
Возраст: 36
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог и логопед
со 10 годишно работно искуство во образование

Телефон: 070/310-111
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Зоран Мешев
Возраст: 53
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-наставник во одделенска настава
-29 години работно искуство
Телефон: 075/487-986
E-Mеил: -
Име и Презиме: Зоран Гогов
Возраст: 48
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-наставник во одделенска настава
Телефон:  070/728-262
E-Mеил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Зоран Гогов
Име и Презиме: Звонко Ангеловски
Возраст: 49
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-24 години работно искуство
Телефон: -
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Драгица Гогова
Возраст: 27
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-работно искуство од 1 година
Телефон:   -
E-Mеил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Зоран Гогов
Име и Презиме: Драгица Ѓорѓиева
Возраст: 33
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-работно искуство од 9 година
Телефон: -
E-Mеил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Зоран Гогов
Име и Презиме: Елена Гаврилова
Возраст: 36
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог
-наставник во одделенска настава
-8 години работно искуство
Телефон: -
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Име и Презиме: Нада Николова
Возраст: 44
Квалификации и работно искуство: Дипломиран дефектолог-олигопедагог
Телефон: -
E-Mеил:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Зоран Гогов
Име и Презиме: Весна Ѓорѓиева Мартинов
Возраст: 30
Квалификации и работно искуство:
-дипломиран дефектолог   
-раб. искуство во редовно и во посебно училиште

Телефон:  077/872-417
E-Mеил: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Горан Петрушев