Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Конкурс за доделување награди и признанија

Согласно одлуката на Претседателството на Сојузот на дефектолозите на Република Македонија  донесена  на ден 16.12.2013 година, Комисијата за награди и признанија распишува:

К О Н К У Р С  за доделување награди и признанија

Наградите и признанијата ги доделува Сојузот на дефектолози на Р.Македонија а паричните награди во сите три категории се донација од фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

ПРВ СИМПОЗИУМ ЗА ПЕРВАЗИВНИ РАЗВПЈНИ НАРУШУВАЊА 

"НАУЧНИТЕ ДОСТИГАЊА ВО ФУНКЦИЈА НА ПРАКТИКАТА“

15 - 17 мај, 2014 Струга, Р.Македонија

Ве покануваме да учествувате на Првиот Симпозиум за первазивни развојни нарушувања, со меѓународно учество на тема:

„Научните достигања во функција на практиката

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА:

Kурс по Сензорна интеграција 

Се известуваат пријавените учесници за курсот по Сензорна интеграција дека во договорот со Виенскиот Институт за Сензорна Интеграција, истиот ќе биде реализиран во следниве термини:

Курс I 14-16 Март (петок, сабота, недела), 

Курс II 17-18 Март (понеделник, вторник), 

Курс III 26 Април (сабота)

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА