Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Известување за обука - Верботонална метода

СДРМ во соработка со Поликлиника СУВАГ од Загреб, Р.Хрватска во текот на месец Ноември и Декември реализираше стручна обука за логопеди за примена на Верботоналната метода во рехабилитација на пациенти со оштетен слух и говор во траење од 40 часа.

Известување за обука

Сојузот на дефектолози на Р.Македонија и Филозофскиот факултет - Институт за дефектологија Ве покануваат на дводневна обука.

Известување за обука

Македонска национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам организира сертифицирана обука за работа со лица со попреченост по АБА методата.