Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана за Конференција

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Социјална инклузија на лицата со инвалидност: Значење и програми за подршка„ на 26. мај 2017. година, во просториите на Средното училиште „Милан Петровиќ“ во Нови Сад.

Покана за саем на наставни средства

Ве покануваме да го посетите Саемот на наставни средства во организација на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија, кој ќе се одржи на 31.05.2017 година(среда) во Јавна Соба од 11 до 16 часот.

Покана и online пријава - конференција 2016

Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса„
од 16 до 18 Јуни 2016 во Хотел Пела, Охрид.

Покана за конференција 

Со посебно задоволство Ве покануваме да учествувате на  Конференцијата со меѓународно учество на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“ која ја организираат СДРМ и ЗФРМ.