Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Мегународен научно-стручен собир на тема:

"ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ"

Научно-стручниот собир беше реализиран во периодот од 17-19 Мај, во хотел Сириус-Струмица.

Организатори на овој собир беа:

Сојузот на дефектолози на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Филозофски факултет-Институт за дефектологија.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: