Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Конкурс за доделување награди и признанија

Согласно одлуката на Претседателството на Сојузот на дефектолозите на Република Македонија  донесена  на ден 16.12.2013 година, Комисијата за награди и признанија распишува:

К О Н К У Р С  за доделување награди и признанија

Наградите и признанијата ги доделува Сојузот на дефектолози на Р.Македонија а паричните награди во сите три категории се донација од фондацијата “Проф. д-р Љупчо Ајдински”.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: