Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана - курс по Сензорна интеграција 

Ве покануваме  да учествувате во  вториот циклус од серијата курсеви по Сензорна интеграција во траење од 3 последователни модули кои вклучуваат активно реализирање на 48 ефективни единици во тек на шест работни дена, а кои ќе се одржуваат во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.По завршување на трите модули се добива сертификат од страна на ГСИО Виена, ЦЕНТАР ЗА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА ОД КАДЕ СЕ ДЕЛЕГИРААТ ОВЛАСТЕНИ  ТРЕНЕРИ ЗА USC/WPS – САД, за регионот и во Македонија.Со ова стручниот профил се стекнува со право на примена на принципите на сензорна интеграција во тек на својата професионална практика.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: