Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана - Конференција на тема Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“

Ве покануваме  да учествувате на конференцијата на тема „Проблемите на детскиот развој и влијанието на исхраната“, која ќе се одржи во Скопје на ден 20.12.2014 година, а истата е во организација на Сојузот на дефектолози на РМ.
Конференцијата има за цел да информира, едуцира и правилно да ги насочи родителите и стручните работници, за поврзаноста на нарушувањата во социјалното однесување, говорот, јазикот, емоциите и учењето со проблемите на исхрана, како и да ги упати за правилна примена на храната како влијателен фактор.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: