Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

VI Меѓународна научно-стручна конференција „Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се одржи од 19. - 21. 06. 2015. во Охрид, Р.Македонија.

Организатори на Конференцијата се:

“Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади” Тузла и Едукациско-рехабилитациски факултет при Универзитетот во Тузла, а овогодишен партнер е Сојузот на дефектолози на Република Македонија.

Ве покануваме активно да учествувате во работата на VI Меѓународна научно-стручна конференција “Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите”, која ќе се одржи од 19. - 21. 06. 2015. во Охрид, Р.Македонија. - See more at: http://sojuznadefektolozi.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=272#sthash.KLZY693H.dpuf


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: