Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана за конференција 

Со посебно задоволство Ве покануваме да учествувате на  Конференцијата со меѓународно учество на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“ која ја организираат СДРМ и ЗФРМ.