Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

7-ма меѓународна конференција на тема „Работа со деца и млади со пречки во развојот и возрасни особи со инвалидност - теориски, практични и етички прашања„

Друштвото на дефектолози на Војводина и партнерите Ве покануваат на 7-ма меѓународна конференција на тема „Работа со деца и млади со пречки во развојот и возрасни особи со инвалидност - теориски, практични и етички прашања“ конференцијата ќе се одржи на  16, 17 и 18 октомври 2015. година, во Хотелот „Србија“ во Вршац.

За членовите на Сојуз на дефектолози на Р.Македонија се одобрува попуст за учество.

 


 

МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: