Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Известување за обука

Македонска национална коалиција на граѓански организации за унапредување и заштита на правата на лицата со аутизам организира сертифицирана обука за работа со лица со попреченост по АБА методата.