Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Покана и online пријава - конференција 2016

Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса„
од 16 до 18 Јуни 2016 во Хотел Пела, Охрид.