Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

“Практични пристапи кај децата со аутизам и АДХД“


Обуката ја организиравме во соработка со Основното и средно училиште „9 Мај“ од Зрењанин, Р. Србија.

Се одржаа три дводневни обуки во периодот од 25 до 30.09.2015 година, од кои две  во Скопје и една во Струмица , со вкупно учество на 108 стручни лицa - дефектолози, логопеди, наставници, психолози и др.

 


МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: