Сојуз на Дефектолози на Република Македонија

Одлука за распишување конкурс за награди и признанија за 2018 година

 Конкурсот има три категории: Најдобра установа од областа на заштитата, образованието и рехабилитацијанајдобар корисник и Најдобар практичар вработен во установите од областа на заштитата ...